Systeemdenken

In dit leerpad gaan we aan de slag met systeemdenken. Systeemdenken is de basis van de KRW, dat gaat over een river basin maar ook over de sloot achter het huis

Begin met leren
Redactie
Eindredacteur
Erik Dekker
Auteur
  • Erik Dekker